Menu
home
>>
วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายนพดล กมลสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร มอบให้ นายประยูร ตะนันท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Scroll Up Skip to content