Menu
home
>>
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

             วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร มอบให้    นายประยูร  ตะนันท์ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างสาย สน.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 222-บ.กุดจอก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ณ จุดบริเวณจุดก่อสร้าง บ้านดอนมุย ต.วานร อ.วานรนิวาส

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content