home

ร่วมหารือปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ชะนะภัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สน.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 223-บ้านนาแก้ว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างและพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยมีนายพีระพล  ปั้นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 2 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)    

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 16:00

กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 และสภากาแฟ

           วันที่ 18  กันยายน  2561  เวลา 06.00 น. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) และสภากาแฟ” ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2561  ซึ่งเทศบาลนครสกลนครรับเป็นเจ้าภาพ  เพื่อเป็นการให้ทุกองค์กรภายในจังหวัดได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ และเป็นการประสานการปฏิบัติราชการ  ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยมี                 นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ออกกำลังกาย  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร(สระพังทอง)

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 15:45

หารือติดตามภารกิจกรม

            วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมชาย  ชะนะภัย  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร เป็นประธานประชุมประจำเดือน กันยายน เพื่อหารือติดตามภารกิจกรมทางหลวงชนบท แผนผลการก่อสร้าง การซ่อมสร้าง การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ตามกระบวนงานของกรมฯ และผลงานในรอบ 1 เดือน โดยมี ผอ.กลุ่ม/ส่วน/บทช. และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 15:45

ตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช.

        วันที่ 10 กันยายน 2561 คณะอนุกรรมการฯ (ส่วนภูมิภาค) ออกตรวจติดตามและประเมินผลเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ของหน่วยงาน โดยมีนายสมชาย  ชะนะภัย ผู้อำนวยการแวงทางหลวงชนบทสกลนคร ผอ.กลุ่ม/ส่วน/บทช. และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ นำตรวจสอบเครื่องจักรกล และสายทางในความรับผิดชอบ พร้อมสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในสายทาง

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 15:45

one transport for all 2018 : on the move

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  บรรยายพิเศษ "คมนาคม 4 ปี+อนาคต เพื่ออีสานยั่งยืน" ในงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ประจำปีงบประมาณ2561โดยนายสมชาย  วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าหน่วยงานในสังกั หน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมรับฟังด้วย ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 15:30

ข่าวทั้งหมด
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 19 ก.ค. 2561 13:15

วัสดุอะไหล่ที่ไม่จำเป็นใช้งาน

ยานพาหนะเครื่องจักร

จำหน่ายเครื่องจักร

อะไหล่ไม่เคลื่อนไหว

วันที่ : 03 พ.ค. 2561 15:15

อุ่นไอรัก คลายความหนาว

http://www.drr.go.th/content/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 11:45

ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

วันที่ : 21 ธ.ค. 2560 18:30

งบทดลอง เดือน ตุลาคม

วันที่ : 20 พ.ย. 2560 15:00

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 10:45

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

วันที่ : 16 ต.ค. 2560 14:30

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ : 09 ส.ค. 2560 14:00

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 09 ส.ค. 2560 14:00

หลักเกณฑ์การรับทรัพทย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

วันที่ : 09 ส.ค. 2560 13:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home