home

หารือติดตามภารกิจกรมสัญจร

            วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมชาย  ชะนะภัย  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร เป็นประธานประชุมสัญจรประจำเดือน กรกฎาคม เพื่อหารือติดตามภารกิจกรมทางหลวงชนบท แผนผลการก่อสร้าง การซ่อมสร้าง การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ตามกระบวนงานของกรมฯ และผลงานในรอบ 1 เดือน โดยมี ผอ.กลุ่ม/ส่วน/บทช. และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสว่างแดนดิน

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 16:00

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 16:00

ทช.หมอทาง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา11.00 น.          แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ดำเนินรายการ ทช.หมอทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ ของกรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสว่างแดนดิน อากาศอำนวยและวานรนิวาส ให้ความรู้ประชาชนด้านงานทาง ร้องเรียนถนนชำรุดสายด่วน 1146 และ โครงการขับขี่ปลอดภัย “ขับข้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้าน ฮวก - กิ่วหก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กรมทางหลวงชนบท ร่วมอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือทีมหมูป่า 13 ชีวิต ปรับปรุงเส้นทางถ้ำหลวงอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวันจันทร์  เวลา 11.00-12.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง         แห่งประเทศไทย  สวท.สกลนคร FM. 91.25 MHz.  

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 16:00

One-the-job-training

         วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 นายสมชาย ชะนะภัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงฯ เจ้าหน้าที่หมวดบำรุงทางฯในสังกัด เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพื้นที่ และด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยงานทาง โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ one the job training ให้แก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบท ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 16:00

ประชุมคณะกรมการจังหวัด

         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร มอบให้ ผอ.ส่วนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือ ติดตามโครงการฯ และรับฟังรายงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภายในจังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 15:45

ข่าวทั้งหมด
ประกาศจังหวัดกลนคร

วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 11:55

ประกาศจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 01 ธ.ค. 2560 11:12

ประกาศจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 01 ธ.ค. 2560 11:10

ประกาศจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 01 ธ.ค. 2560 11:08

ประกาศจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 01 ธ.ค. 2560 11:07

ประกาศจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 01 ธ.ค. 2560 11:06

ประกาศจังหวัดกลนคร

วันที่ : 29 มิ.ย. 2560 16:17

ประกาศจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 31 มี.ค. 2560 10:41

ประกาศจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 31 มี.ค. 2560 10:38

ประกาศจังหวัดสกลนคร

วันที่ : 31 มี.ค. 2560 10:36

ข่าวทั้งหมด

หน้า

การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 19 ก.ค. 2561 13:15

วัสดุอะไหล่ที่ไม่จำเป็นใช้งาน

ยานพาหนะเครื่องจักร

จำหน่ายเครื่องจักร

อะไหล่ไม่เคลื่อนไหว

วันที่ : 03 พ.ค. 2561 15:15

อุ่นไอรัก คลายความหนาว

http://www.drr.go.th/content/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 11:45

ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

วันที่ : 21 ธ.ค. 2560 18:30

งบทดลอง เดือน ตุลาคม

วันที่ : 20 พ.ย. 2560 15:00

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 10:45

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

วันที่ : 16 ต.ค. 2560 14:30

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ : 09 ส.ค. 2560 14:00

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 09 ส.ค. 2560 14:00

หลักเกณฑ์การรับทรัพทย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

วันที่ : 09 ส.ค. 2560 13:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home